Rodinné právo

- právní pomoc ve věcech rozvodu a péče o děti

- sepis žalob o rozvod manželství, o určení rodičovské odpovědnosti, o výživné

- zpracování dohod o vypořádání společného jmění manželů

- zastupování klienta v řízeních o rozvod manželství a vypořádání majetku včetně jednání s protistranou

- zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod

- vymáhání dlužného výživného

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969