Zastoupení před soudy

- vymáhání peněžitých pohledávek

- rozvody manželství

- opatrovnická řízení – výživné na děti, svěření dětí do péče

- řízení před obchodním rejstříkem

- zastupování v insolvenčním řízení – účast na přezkumném jednání, uplatňování pohledávek

- zastupování v rámci exekuce a výkon rozhodnutí

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969