Obchodní právo 

 

Toto právní odvětví upravuje zejména majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající v souvislosti s podnikatelskou činností. Základní normou obchodního práva je obchodní uzákoník, zákon č. 513/1991 Sb. Ve vymezeném rozsahu obchodní zákoník upravuje i vztahy bez ohledu na to, zda je účastník podnikatelem (tzv. absolutní obchody). Naopak v některých oblastech, bez ohledu na to, že účastníky právních vztahů jsou podnikatelé, nelze použít zvláštní úpravu v obchodním zákoníku (tzv. absolutní neobchody). Současně  obchodní zákoník obsahuje úpravu společenstevního práva a obchodního rejstříku. 

V oblasti obchodního práva nabízím právní služby zejména v tomto okruhu:

 

- sepisy obchodněprávních smluv

- zaměření na smlouvu o dílo a její plnění

- právo obchodních společností a družstev

- zastoupení při změnách zápisu v obchodním rejstříku 

- zastoupení na valných hromadách

- vymáhání peněžitých pohledávek

- insolvence

- konkurs a vyrovnání

 

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969