Veřejné zakázky 

- zastoupení veřejných zadavatelů i dodavatelů

- příprava zadávací dokumentace

- zastoupení při úkonech řízení o zadání veřejné zakázky

- zastoupení v řízení před ÚOHS

- metodická pomoc

- rozbory

- námitky a návrhy na přezkum postupu zadavatele, rozklad

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969