Zastoupení před soudy 

- vymáhání peněžitých pohledávek

- určení vlastnictví

- rozvody manželství

- rodičovská zodpovědnost a opatrovnictví

- řízení před obchodním resjtříkem

- insolvenční řízení

- konkursní řízení

- exekuce a výkon rozhodnutí

- odporovatelnost právních úkonů

- incidenční spory (určení pravosti pohledávek)

- excindace (vyloučení věcí z exekuce a konkursu)

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969