ev.č. ČAK 12000

tel.: +420 545 242 081

e-mail: spisek@ak-brno.cz 

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969