Autorské právo a právo duševního vlastnictví

- autorské právo a jeho ochrana

- licence

- franchising

- internetové právo

- ochranné známky

- sepis odborných právních rozborů

- řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969