Obchodní právo a právo obchodních společností

- zakládání obchodních společností a družstev, včetně zastupování v řízení před rejstříkovým soudem

- organizace a řízení valných hromad, členských schůzí v družstvu

- změny v obchodních společnostech (převody obchodního podílu, změna statutárního orgánu) včetně zastupování v řízení o zápisu změny u rejstříkového soudu

- poradenství při poskytování úvěrů a půjček včetně řešení vhodné formy zajištění závazků

- zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta

- sepisy právních rozborů a stanovisek

- sepis komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouva, smlouva o dílo, úvěrová smlouva, postoupení pohledávek, smlouvy o obchodním zastoupení a další)

- vymáhání pohledávek klientů, včetně řešení zajištění pohledávek klientů

- problematika cenných papírů (směnky, šeky) a vymáhání práv z cenných papírů

- nekalá soutěž

- uplatňování náhrady škody v obchodněprávních vztazích

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969