Právo sociálního zabezpečení

- zastupování v řízení o přiznání sociálních dávek

- zastupování v řízení o přiznání částečného či plného invalidního důchodu

- problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodnění

- sepis odborných právních rozborů

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969