Procesní právo 

- zastupování klienta před všemi stupni soudů

- zastupování klienta v řízení před Nejvyšším soudem České republiky, před Nejvyšším správním soudem České republiky

- sepis ústavní stížnosti a zastupování klienta v řízení před Ústavním soudem České republiky

- zastupování klienta v rozhodčím řízení před rozhodcem či rozhodčím soudem

- řízení před rejstříkovými soudy

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969