Správní právo 

- zastupování v řízení před všemi druhy správních úřadů

- sepis správních žalob a zastupování klienta v rámci správního soudnictví

- zastupování klienta v rámci řízení před stavebním úřadem, vyřizování stavebního povolení, ohlášení stavby

- zastupování obcí

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969