Trestní právo 

- obhajoba klientů v trestním řízení, včetně řízení o přeměně trestu, upuštění od výkonu zbytku trestu, přeřazení do jiného typu věznice

- zastoupení poškozeného v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody

- vymáhání škody způsobené trestným činem

- sepis odborných právních rozborů

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969