Otevírací doba DNES
Úterý 24.5.2022
8.00 - 16.00 hod.
otevírací doba v celém týdnu
 
 

ÚVOD

Advokátní kanceláře se dříve nacházely na adrese Brno, Divadelní 4 a od 1.9.2018 se přestěhovaly na současnou adresu Brno, Kobližná 2. K původním dvěma advokátům, Mgr. Miloši Procházkovi a Mgr. Heleně Musilové, se v průběhu doby připojili další tři kolegové, a to Mgr. Vladimír Kyrych, Mgr. Richard Špíšek a Mgr. Václav Javora, a dvě kolegyně Mgr. Petra Trubačová a Mgr. Terezie Kamenická. Každý ze sedmi advokátů zde působících je samostatným advokátem, nezávislým na zbývajících kolezích, s výjimkou Mgr. Václava Javory, Mgr. Petry Trubačové a Mgr. Terezie Kamenické, kteří trvale spolupracují s Mgr. Milošem Procházkou. Zaměření advokátů je generální, bez zvláštních specializací. Všichni advokáti jsou zapsáni v seznamu advokátů pro ustanovování obhájců soudem v případech nutné obhajoby (tzv. ex offo). Zaměření praxí jednotlivých advokátů naleznete v odkazech na jejich osoby. Veškeré právní služby jsou poskytovány absolventy magisterského studia oboru právo a právní věda, zapsanými v seznamu advokátů či advokátních koncipientů České advokátní komory. 

Kancelář poskytuje zázemí pro jednání s klienty či jejich smluvními partnery. Kancelář má celodenně fungující sekretariát, společný všem pěti advokátům. Sekretariát je otevřen každý pracovní den, a to od pondělí do čtvrtka od 8.00 hodin do 16.00 hodin, v pátek pak od 8.00 hodin do 14.30 hodin. Kanceláře jsou vybaveny jednací místností pro větší počet osob, internetovým připojením a WI-FI sítí. Objekt je střežen.

Jakékoliv listiny, převzaté od klientů do úschovy na základě smlouvy o úschově listin jsou uloženy ve zvláštní trezorové schránce v bance. Mgr. Miloš Procházka, Mgr. Richard Špíšek a Mgr. Petra Trubačová jsou oprávněni a vybaveni pro ověřování podpisů prohlášením o pravosti podpisu. Mgr. Miloš Procházka má zřízen zvláštní kmenový účet pro peněžité úschovy s vytvářením individuálních účtů pro jednotlivé úschovy. Mgr. Miloš Procházka je oprávněn provádět autorizovanou konverzi na žádost dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Všichni advokáti, působící v těchto kancelářích, jsou členy České advokátní komory a podléhají níže uvedeným předpisům. 

Poskytování právních služeb advokáty upravuje z hlediska zákonného zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii. Dále je poskytování právních služeb a advokacie obecně regulována etickými předpisy České advokátní komory, které naleznete na tomto odkazu. Odměna advokáta je upravena a stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb.