Mgr. Helena Musilová vykonává advokacii nepřetržitě od roku 2000. Její praxe je generální, se zaměřením na právo obchodní, občanské a pracovní. Cílem je poskytování komplexních právních služeb v oblasti civilního práva, tedy pokrytí celého rozsahu běžného pracovního i soukromého života klientů. Na základě tohoto přístupu bude mít klient zajištěnu i vzájemnou provázanost jednotlivých oblastí práva.

 

Služby jsou poskytovány jak klientům z řad podnikatelů, tak i fyzickým osobám nepodnikajícím. Právní služby zahrnují pomoc s převody nemovitostí (sepis smlouvy, úschova peněz, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem), sepis smluv, poradenství při vzniku a skončení pracovního poměru, při rozvodu a vypořádání společného jmění manželů a další.

 

Obchodněprávní poradenství a právní pomoc v podnikání je zaměřena nejen na obchodní společnosti a družstva, ale i na živnostníky. Advokátka zajišťuje komplexní právní servis při založení a vzniku obchodních společností a družstev, včetně zastupování před obchodním rejstříkem.

 

Právní služby jsou poskytovány advokátkou osobně nebo prostřednictvím jejich substitučních zástupců, kterými jsou buď kolegové advokáti nebo advokátní koncipienti.

 

Pokud jde o uplatňování práva u soudů, advokátka působí na území celé České republice před soudy všech stupňů a druhů.