Občanské právo

- převody nemovitostí včetně převzetí peněz do advokátní úschovy, zastupování před katastrálním úřadem a jednání s realitní kanceláří

- sepis smluv kupních, darovacích, nájemních, smluv o půjčce a dalších

- sepis zástavních smluv, smluv o zřízení věcného břemene

- převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu

- řešení dědictví, jednání s notářem

- řešení nájemních vztahů

- sepis odborných právních rozborů

- sepis návrhů na povolení oddlužení