Rodinné právo

- právní pomoc ve věcech rozvodu a péče o děti

- sepis žalob o rozvod manželství, o určení rodičovské odpovědnosti, o výživné

- zpracování dohod o vypořádání společného jmění manželů

- zastupování klienta v řízeních o rozvod manželství a vypořádání majetku včetně jednání s protistranou

- zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod

- vymáhání dlužného výživného