Zastoupení před soudy

- vymáhání peněžitých pohledávek

- rozvody manželství

- opatrovnická řízení – výživné na děti, svěření dětí do péče

- řízení před obchodním rejstříkem

- zastupování v insolvenčním řízení – účast na přezkumném jednání, uplatňování pohledávek

- zastupování v rámci exekuce a výkon rozhodnutí