Mgr. Miloš Procházka, advokát
Kobližná 2
602 00  Brno

IČ 66 25 05 01
DIČ CZ 75 08 26 39 28

běžný účet vedený u Československé obchodní banky, a.s.
pobočka Brno, Milady Horákové 6 
číslo 173738230/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ60 0300 0000 0001 7373 8230

majitel účtu = Mgr. Miloš Procházka, advokát
variabilní symbol = spisová značka nebo číslo faktury