Zastoupení před soudy 

- vymáhání peněžitých pohledávek

- určení vlastnictví

- rozvody manželství

- rodičovská zodpovědnost a opatrovnictví

- řízení před obchodním resjtříkem

- insolvenční řízení

- konkursní řízení

- exekuce a výkon rozhodnutí

- odporovatelnost právních úkonů

- incidenční spory (určení pravosti pohledávek)

- excindace (vyloučení věcí z exekuce a konkursu)