Občanské právo 

- sepis smluv (i budoucích) o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, komplexní servis při prodeji či nákupu nemovitosti, včetně jednání s realitními kancelářemi

- převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu

- sepis prohlášení vlastníka budovy, smlouvy o výstavbě

- sepis zástavních smluv, smluv o zřízení věcného břemene

- řešení problematiky nájemních vztahů týkajících se bytových i nebytových prostor (smlouvy nájemní, podnájemní)

- uplatňování nároků na náhradu škody

- problematika spotřebitelských smluv a uplatňování nároků z odpovědnosti za vady

- problematika smluv uzavíraných na dálku (internetové obchody)

- sepis odborných právních rozborů