Právo sociálního zabezpečení

- zastupování v řízení o přiznání sociálních dávek

- zastupování v řízení o přiznání částečného či plného invalidního důchodu

- problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodnění

- sepis odborných právních rozborů