Rodinné právo 

- zastupování klienta v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná), vypracování příslušných návrhů a dohod o majetkovém vypořádání, včetně jednání s protistranou

- zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod

- zastupování v řízeních o výživné zletilého dítěte, manžela či rozvedeného manžela

- zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů)

- mezinárodněprávní ochrana dítěte

- vymáhání dlužného výživného