Správní právo 

- zastupování v řízení před všemi druhy správních úřadů

- sepis správních žalob a zastupování klienta v rámci správního soudnictví

- zastupování klienta v rámci řízení před stavebním úřadem, vyřizování stavebního povolení, ohlášení stavby

- zastupování obcí