Trestní právo 

- obhajoba klientů v trestním řízení, včetně řízení o přeměně trestu, upuštění od výkonu zbytku trestu, přeřazení do jiného typu věznice

- zastoupení poškozeného v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody

- vymáhání škody způsobené trestným činem

- sepis odborných právních rozborů