Obchodní právo 

 

Toto právní odvětví upravuje zejména majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající v souvislosti s podnikatelskou činností. Současně  obchodní zákoník obsahuje úpravu společenstevního práva a obchodního rejstříku. 

V oblasti obchodního práva nabízím právní služby zejména v tomto okruhu:

 

- sepisy obchodněprávních smluv

- zaměření na smlouvu o dílo a její plnění

- právo obchodních společností a družstev

- zastoupení při změnách zápisu v obchodním rejstříku 

- zastoupení na valných hromadách

- vymáhání peněžitých pohledávek

- insolvence

- konkurs a vyrovnání