Veřejné zakázky 

- zastoupení veřejných zadavatelů i dodavatelů

- příprava zadávací dokumentace

- zastoupení při úkonech řízení o zadání veřejné zakázky

- zastoupení v řízení před ÚOHS

- metodická pomoc

- rozbory

- námitky a návrhy na přezkum postupu zadavatele, rozklad