Autorské právo a právo duševního vlastnictví

- autorské právo a jeho ochrana

- licence

- franchising

- internetové právo

- ochranné známky

- sepis odborných právních rozborů

- řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví