Procesní právo 

- zastupování klienta před všemi stupni soudů

- zastupování klienta v řízení před Nejvyšším soudem České republiky, před Nejvyšším správním soudem České republiky

- sepis ústavní stížnosti a zastupování klienta v řízení před Ústavním soudem České republiky

- zastupování klienta v rozhodčím řízení před rozhodcem či rozhodčím soudem

- řízení před rejstříkovými soudy